fbpx

MICE ტურიზმი

MICE ტურიზმი არის შეხვედრების, თანამშრომლების წახალისების, კონფერენციებისა და გამოფენების აბრევიატურა. ტურიზმის ინდუსტრიის ეს ნიშა ორიენტირებულია ბიზნესთან დაკავშირებული ღონისძიებებისთვის ადგილების დაგეგმვასა და დაჯავშნაზე. MICE ტურიზმი არ არის მხოლოდ შეხვედრა, იგი მოიცავს სრულ ჩართულობას პროექტის მიმდინარეობისას.

mice-conference1
Our approach at BTL Georgia is rooted in understanding, precision, and an unwavering commitment to your business requirements. Personalized Consultation: Every corporate entity's needs are unique. We begin by comprehending your travel preferences, company culture, and specific business objectives. Strategic Planning: From there, we curate experiences and logistics with your goals in mind. This includes everything from seamless airport transfers to accommodation that keeps you refreshed and ready for business. 24/7 Support: Business dynamics can change in a heartbeat, and we’re here to adapt to those changes. Our team is available around-the-clock to address any alterations or last-minute requests. Post-Trip Analysis: After your journey, we assess our services against your feedback and travel report, striving for continuous improvement and perfection.

მოდით ვისაუბროთ MICE-ზე

MICE ტურიზმის სამყარო ბევრად უფრო რთული და მრავალფეროვანია, ვიდრე თავდაპირველად ჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ აბრევიატურა მოიცავს ოთხი განსხვავებული ტიპის ღონისძიებებს – შეხვედრებს, წახალისებებს, კონფერენციებს და გამოფენებს – თითოეულს აქვს თავისი უნიკალური მოთხოვნები, მიზნები და ლოგისტიკა. მოდით განვიხილოთ თითოეული ეს კომპონენტი.

შეხვედრები:

შეხვედრები, როგორც წესი, MICE მოვლენების ყველაზე მცირე მიმართულებაა, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანი. შეხვედრები შეიძლება მერყეობდეს საერთაშორისო გაყიდვების შეხვედრებიდან ექსკლუზიურ შეხვედრებამდე. აქ ყურადღება გამახვილებულია ინფორმაციის სტრუქტურირებულ გაცვლაზე, რომელსაც ხშირად ახლავს მჭიდრო დღის წესრიგი. ადგილები შეირჩევა დამსწრეთა სიის ზომისა და შეხვედრის ტექნოლოგიური მოთხოვნების მიხედვით.

წახალისება:

MICE-ის სხვა ღონისძიებებისგან განსხვავებით, სტიმული არ არის უშუალოდ ბიზნესზე ორიენტირებული. ისინი ემსახურებიან როგორც “მადლობა” თანამშრომლებს ან კლიენტებს, რაც უზრუნველყოფს დადებითი და სასიამოვნო გარემოს შექმნას, სტიმულს ურთიერთობებსა და კომუნიკაციაში. სათავგადასავლო სპორტიდან დაწყებული კულტურული მოგზაურობით დამთავრებული, წახალისება არის უნიკალური და მიმზიდველი გამოცდილების შეთავაზება.

კონფერენციები:

კონფერენცია ეხება ინდივიდების შეკრებას, სადაც ისინი იკრიბებიან კონკრეტული თემის განსახილველად. ეს შეკრებები შეიძლება მერყეობდეს ექსპერტთა მცირე აკადემიური ჯგუფებიდან, რომლებიც განიხილავენ კონკრეტულ საკითხებს და დამთავრებული ფართომასშტაბიანი კორპორატიული შეხვედრებით, რომლებიც განკუთვნილია ინდუსტრიის ათასობით ინდივიდისთვის. კონფერენციები ხშირად არის დაგეგმილი ღონისძიებები, რომლებსაც ხალხი ესწრება მოწვევით ან რეგისტრაციით, რაც პოტენციურად მოითხოვს დაშვების საფასურს. ეს არის შესაძლებლობა პროფესიონალებისთვის, მეცნიერებისთვის ან ორგანიზაციის წევრებისთვის, ჩაერთონ ქსელში, გაუზიარონ კვლევის შედეგები, განიხილონ საკითხები, გაცვალონ იდეები და პოტენციურად მივიდნენ კონსენსუსამდე ან მიიღონ გადაწყვეტილებები სამომავლო ქმედებებთან დაკავშირებით.

გამოფენები:

კომპანიები კონკრეტული ინდუსტრიებიდან იკრიბებიან, რათა წარმოაჩინონ თავიანთი უახლესი პროდუქტები და სერვისები. გამოფენები არის გრანდიოზული ღონისძიებები, რომლებიც მოითხოვს ვრცელ დაგეგმვას, მათ შორის სადგომის დიზაინსა და მშენებლობას, დამსწრე მენეჯმენტს და ლოჯისტიკას.

mice-tourism-conference2

MICE-ის მრავალმხრივი გავლენა

MICE ტურიზმის გავლენა სცილდება მოვლენების უშუალო სფეროს და აღწევს სხვადასხვა სექტორში, როგორიცაა სტუმართმოყვარეობა, ტრანსპორტი და ადგილობრივი ბიზნესი. დამსწრეებს, როგორც წესი, ესაჭიროებათ საცხოვრებელი, რაც ნიშნავს სასტუმროს ჯავშნების ზრდას. სატრანსპორტო სისტემებში ასევე გაიზარდა აქტივობა, ადგილობრივი ტაქსიდან აეროპორტის ტრანსფერებამდე. გარდა ამისა, დამსწრეები ხშირად აგრძელებენ თავიანთ ყოფნას დანიშნულების ადგილის შესასწავლად, სარგებლობენ ადგილობრივი ატრაქციონებით, რესტორნებით და მაღაზიებით.

მდგრადობა MICE ტურიზმში

MICE ტურიზმის ერთ-ერთი განვითარებადი ტენდენცია არის ფოკუსირება მდგრადობაზე. ეკოლოგიურად სუფთა ადგილები, მინიმუმამდე დაყვანილი ნარჩენები და საზოგადოების ჩართულობა სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება დაგეგმვის პროცესში. კომპანიებს სურთ თავიანთი ბრენდის მდგრადი პრაქტიკის მორგება, რამაც გამოიწვია “მწვანე შეხვედრების” ზრდა.

MICE ტურიზმის სფეროს, ზემოქმედებისა და მიმდინარე ტენდენციების სრულად გაცნობიერებით, კომპანიებს შეუძლიათ უკეთ შეაფასონ სპეციალიზებული დაგეგმვისა და შესრულების საჭიროება. ჩვენი ადგილობრივი ცოდნა უზრუნველყოფს, რომ თქვენი MICE ღონისძიებები არა მხოლოდ წარმატებული, არამედ დასამახსოვრებელი გახდეს.

რატომ არის MICE ტურიზმი მნიშვნელოვანი მიმართულება ტურიზმში?

გლობალური ტურისტული ლანდშაფტი მუდმივად ვითარდება და MICE ტურიზმი გამოირჩევა, როგორც მისი ერთ-ერთი ყველაზე დინამიური და გავლენიანი სექტორი. ტურიზმის ამ ფორმას აქვს მრავალმხრივი ეფექტი ეკონომიკურ განვითარებაზე, სთავაზობს უზარმაზარ პოტენციალს შემოსავლის გამომუშავებისა და სამუშაო ადგილების შესაქმნელად. ღონისძიების დაჯავშნიდან პირდაპირი შემოსავლის გარდა, MICE ტურიზმი ასევე ასტიმულირებს სხვადასხვა ქვესექტორებს, როგორიცაა სტუმართმოყვარეობა, ლოჯისტიკა და გართობა, რაც მას გადამწყვეტ ელემენტად აქცევს მთლიან ტურისტულ ეკოსისტემაში.

სხვადასხვა ტიპის კონფერენციები:

ბიზნეს კონფერენციები: მოიცავს მონაწილეებს კონკრეტული ინდუსტრიებიდან ან კომპანიებიდან და ფოკუსირებულია ისეთ თემებზე, როგორიცაა ლიდერობა, ტექნოლოგია და ბაზრის ტენდენციები. ისინი პროფესიონალთათვის არის ქსელის შექმნის, ცოდნის ჩამოყალიბებისა და პოტენციურად ბიზნეს გარიგების გაფორმების შესაძლებლობა.

 სავაჭრო კონფერენციები: ხშირად გამოფენებში, ეს არის შესაძლებლობა ბიზნესისთვის წარმოაჩინონ თავიანთი პროდუქტები და მომსახურება, შეხვდნენ პოტენციურ კლიენტებს ან პარტნიორებს და გაეცნონ ბაზრის ტენდენციებსა და კონკურენტებს.

 სამიტები: მაღალი დონის კონფერენციები, სადაც მონაწილეობენ კონკრეტული სფეროს ლიდერები და ექსპერტები.

ვორქშოფები და სემინარები: მცირე, უფრო სპეციალიზებული სესიები ორიენტირებულია ინტერაქტიულ დისკუსიებზე ან აქტივობებზე, რომლებიც შექმნილია მონაწილეთა განათლების ან ჩართვისთვის კონკრეტული თემის ან უნარების გარშემო.

ვირტუალური კონფერენციები: ტექნოლოგიების მოსვლასთან ერთად, ვირტუალური კონფერენციები, რომლებიც ტარდება ინტერნეტით, საშუალებას აძლევს მონაწილეებს დაესწრონ მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან, გააფართოვონ წვდომა და ხელი შეუწყონ საერთაშორისო დიალოგს მოგზაურობის გარეშე.

mice tourism conference speaker
square-design3
square design2

რატომ სჭირდებათ კომპანიებს კარგი MICE კომპანიები თანამშრომლობისთვის

სანდო და გამოცდილ MICE სერვის პროვაიდერთან პარტნიორობა არ არის ფუფუნება; ეს არის აუცილებლობა. არასაკმარისად მართულ მოვლენებს შეუძლია არა მხოლოდ ფინანსური ზარალი გამოიწვიოს, არამედ შეიძლება ზიანი მიაყენოს თქვენი ბრენდის რეპუტაციას. BTL Georgia ქმნის გამოცდილებას და პერსონალურ ელფერს სძენს თქვენს ღონისძიებას, რაც უზრუნველყოფს, რომ ის რეზონანსული იყოს თქვენი ბრენდის იმიჯთან და ტოვებს გრძელვადიან შთაბეჭდილებას ყველა დამსწრეზე.

როგორ ვმუშაობთ

ჩვენი პროცესი BTL Georgia-ში არის დეტალური და კლიენტზე ორიენტირებული. ის იწყება თქვენი მოთხოვნების საფუძვლიანი გაგებით, რასაც მოჰყვება სრულყოფილი ადგილის სკაუტური და მორგებული აქტივობების კურირება თქვენი გამოცდილების გასამდიდრებლად. ჩვენ ვიყენებთ ჩვენს ფართო ადგილობრივ გამოცდილებას, რათა მოგაწოდოთ საუკეთესო საქართველო, იქნება ეს ადგილები, ადგილობრივი სამზარეულო თუ კულტურული გამოცდილება. ჩვენი ექსპერტების გუნდი, რომელიც ზრუნავს უმცირეს დეტალებზე, ყველაფერი რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ არის თქვენი ღონისძიების მიზნებზე ფოკუსირება და ისიამოვნოთ ბიზნესისა და დასვენების შეუფერხებელი შერწყმით.

კონსულტაცია: ჩვენ ვიწყებთ ყოვლისმომცველ კონსულტაციებს თქვენი საჭიროებებისა და მიზნების გასაგებად.

დაგეგმვა:

შემდეგ ჩვენი გუნდი იწყებს მოქმედებას, რათა მოაწყოს თქვენთვის უნიკალური MICE გამოცდილება, რომელიც მოიცავს ყველა ლოგისტიკურ დეტალს.

შესრულება:

კარგად ჩამოყალიბებული გეგმით, ჩვენ ვასრულებთ თქვენს ღონისძიებას სრულყოფილად.

გამოხმაურება და შემდგომი დაკვირვება:

ჩვენ გვჯერა უწყვეტი ურთიერთობის. თქვენი გამოხმაურება გვეხმარება ჩვენი სერვისების კიდევ უფრო დახვეწაში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

Email: georgia@btl-company.ge
ტელეფონი: +995 (599 555 198)

კონსულტაციისთვის ეწვიეთ კონტაქტების გვერდს,

შეავსეთ საკონტაქტო ფორმა ან დაგეგმეთ ონლაინ შეხვედრა.

ყოველი მოგზაურობა BTL Georgia-სთან ერთად – ნაბიჯია თქვენი ბიზნესის წარმატებისკენ!

Skip to content